Politika

Türkiye, ticari düzende ‘yeşil dönüşüme’ hazırlanıyor

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayında resmen duyurulan ‘Yeşil Uzlaşma Çalışma Grubu’ dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve şirketlerin yeşil dönüşümünün sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Türkiye’de ‘yeşil dönüşüme’ yönelik atılacak adımlar, sadece Avrupa Birliği ile entegrasyonun korunması açısından değil, aynı zamanda ülkenin ihracatta rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi, değer zincirlerindeki konumu ve uluslararası yatırımların Türkiye’deki payı açısından da önemli.

AB Gümrük Birliği bu noktada Türkiye’yi dünya ticareti ve ekonomisindeki yeşil dönüşüme hazırlamak için önemli bir görev üstlenecek. Türkiye ile AB arasında sanayi ürünlerinde sağlanan malların serbest dolaşımı, teknik mevzuat ve kalite altyapısında ortak temellerin uyumlaştırılması, ülkenin Yeşil Anlaşma’ya hızlı bir şekilde adapte olması için birçok ülkeye kıyasla önemli avantajlar sağlayacak.

Sınırda Karbon Uyarlama Mekanizması

Sınırda Karbon Uyarlama Mekanizması (CBAM), ihraç edilecek ürünlerin karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyor. Mekanizma ile, seçilen sektörler için ithalat fiyatının malların karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu tarafından, 2026’ya kadar sürecek üç yıllık zorunlu olmayan bir geçiş dönemi ile 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulamaya başlanması tavsiye edildi ve bu dönemde elde edilen veriler ışığında uygulamanın tam olarak 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.